• Contact
  • Winkelwagen

Privacybeleid

Voor welke doeleinden zal Ducati Zaltbommel informatie over jou gebruiken?

Hiervoor:

  • Om uw gebruik van Shop.ducatizaltbommel.nl mogelijk te maken;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om Shop.ducatizaltbommel.nl te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

 

Shop.ducatizaltbommel.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Shop.ducatizaltbommel.nl. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

 

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Show.ducatizaltbommel.nl uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden. 

Shop.ducatizaltbommel.nl kan uw gegevens wel verstrekken aan derden als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Ten slotte kan Shop.ducatizaltbommel.nl uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Shop.ducatizaltbommel.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.